Hacienda

Coordinador D. Jesús Manuel Bordás Vargas, Alcalde de Ribadedeva
Vocal D. Jaime José Menéndez Corrales, Alcalde de Soto del Barco
« Dña. Elena Correia Dos Santos, Concejala de Morcín
« Dña. Raquel Ruiz López, Concejala de Avilés
« D. Omar Suárez Valdés, Concejal de Soto del Barco
« D. José Luis Fontaniella Fernández, Concejal del Cangas del Narcea